اتریوم Ethereum (ETH)

۱,۷۸۷,۹۳۱ تومان
136.96
120.93
0.0342
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

105,368,387

تعداد بلاک:

7,441,251

زمان هر بلاک:

15 s

هش‌ریت شبکه:

142,017,665,334,112 H/s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار اتریوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

14,489,573,280

۱۸۹,۱۵۲,۶۸۵,۴۲۵,۷۶۹ تومان

سهم از کل بازار:

10.32%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,110,479,667

30,012,264 ETH

۵۳,۶۵۹,۸۴۵,۷۶۹,۵۰۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

137.74

۱,۷۹۸,۱۱۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

137.76

۱,۷۹۸,۳۷۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

136.12

۱,۷۷۶,۹۶۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

137.15

۱,۷۹۰,۳۴۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

137.20

۱,۷۹۱,۰۶۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

137.92

۱,۸۰۰,۴۶۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

135.83

۱,۷۷۳,۱۷۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

136.98

۱,۷۸۸,۱۵۹ تومان

تغییرات امروز:

-0.57%

-0.780

-۱۰,۱۸۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.12%

-0.160

-۲,۰۹۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.17%

-0.240

-۳,۱۳۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-2.18%

-2.99

-۳۹,۰۴۵ تومان

3 days later

AzartPay Wallet Release

"Dear friends! The release of AzartPay wallet for iOS will be held on March 29."

معتبر
نامعتبر
86%

ارسال دیدگاه