ای‌او‌اس EOS (EOS)

۸۷,۴۴۵ تومان
6.27
5.46
0.000789
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,012,596,196

تعداد در گردش:

912,596,192

تعداد بلاک:

59,469,428

زمان هر بلاک:

3 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ای‌او‌اس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

5,727,592,523

۷۹,۸۷۹,۸۶۹,۱۲۴,۹۷۹ تومان

سهم از کل بازار:

2.29%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,126,901,979

339,218,816 EOS

۲۹,۶۶۲,۸۳۸,۴۵۴,۵۸۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

6.28

۸۷,۵۸۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

6.36

۸۸,۷۰۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

6.23

۸۶,۸۸۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

6.29

۸۷,۶۵۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

6.21

۸۶,۶۰۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

6.40

۸۹,۲۵۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

6.11

۸۵,۲۱۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

6.25

۸۷,۱۳۱ تومان

تغییرات امروز:

-0.16%

-0.0100

-۱۳۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.07%

-0.00453

-۶۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.97%

0.0600

۸۳۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

3.38%

0.212

۲,۹۵۳ تومان

ارسال دیدگاه