ای‌او‌اس EOS (EOS)

۵۰,۴۹۶ تومان
3.90
3.43
0.000985
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,006,245,120

تعداد در گردش:

906,245,118

تعداد بلاک:

43,822,498

زمان هر بلاک:

3 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ای‌او‌اس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

3,485,089,217

۴۵,۱۲۳,۸۸۹,۶۵۲,۷۵۱ تومان

سهم از کل بازار:

2.58%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,922,111,275

492,849,045 EOS

۲۴,۸۸۶,۹۲۰,۱۵۳,۴۵۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

3.60

۴۶,۶۱۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

4.02

۵۲,۰۵۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

3.54

۴۵,۸۳۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

3.77

۴۸,۷۴۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

3.70

۴۷,۹۰۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

4.02

۵۲,۰۵۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.54

۴۵,۸۳۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.79

۴۹,۰۷۲ تومان

تغییرات امروز:

8.33%

0.300

۳,۸۸۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.62%

0.0241

۳۱۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.41%

0.200

۲,۵۹۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

34.44%

1.34

۱۷,۳۹۲ تومان

ارسال دیدگاه