اِلف aelf (ELF)

۳,۱۴۹ تومان
0.226
0.197
0.0000284
تعداد کل:

1,000,000,000

تعداد موجود:

880,000,000

تعداد در گردش:

367,330,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار اِلف می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

83,090,948

۱,۱۵۸,۸۲۷,۹۱۰,۶۵۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

17,785,922

78,760,986 ELF

۲۴۸,۰۵۱,۳۶۸,۱۱۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.221

۳,۰۸۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.227

۳,۱۵۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.221

۳,۰۷۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.223

۳,۱۱۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.215

۲,۹۹۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.227

۳,۱۶۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.213

۲,۹۷۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.220

۳,۰۷۰ تومان

تغییرات امروز:

2.19%

0.00485

۶۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.06%

0.00239

۳۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.06%

0.0109

۱۵۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

15.12%

0.0341

۴۷۶ تومان

ارسال دیدگاه