اِلف aelf (ELF)

۱,۸۴۲ تومان
0.142
0.125
0.0000360
تعداد کل:

1,000,000,000

تعداد موجود:

300,000,000

تعداد در گردش:

280,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار اِلف می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

39,664,975

۵۱۳,۵۷۰,۱۹۵,۵۹۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

11,505,852

80,882,161 ELF

۱۴۸,۹۷۴,۳۲۱,۴۴۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.129

۱,۶۷۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.143

۱,۸۵۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.127

۱,۶۴۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.135

۱,۷۵۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.129

۱,۶۶۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.143

۱,۸۵۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.127

۱,۶۴۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.135

۱,۷۵۱ تومان

تغییرات امروز:

9.87%

0.0128

۱۶۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.54%

0.000764

۱۰ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

10.65%

0.0137

۱۷۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

30.49%

0.0434

۵۶۲ تومان

ارسال دیدگاه