الاستوس Elastos (ELA)

۴۹,۹۹۴ تومان
3.58
3.12
0.000451
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

34,473,031

تعداد در گردش:

15,341,327

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار الاستوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

55,697,184

۷۷۶,۷۸۰,۷۷۵,۱۳۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,389,996

945,683 ELA

۴۷,۲۷۸,۵۸۴,۸۸۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

3.47

۴۸,۴۴۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

3.59

۵۰,۱۰۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

3.46

۴۸,۲۲۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

3.53

۴۹,۱۹۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

3.45

۴۸,۱۴۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.62

۵۰,۵۲۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.35

۴۶,۷۱۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.50

۴۸,۸۴۵ تومان

تغییرات امروز:

3.20%

0.111

۱,۵۵۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-1.68%

-0.0601

-۸۳۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.84%

0.133

۱,۸۵۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

2.77%

0.0993

۱,۳۸۵ تومان

ارسال دیدگاه