الاستوس Elastos (ELA)

۲۶,۱۲۱ تومان
2.02
1.77
0.000511
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

34,136,687

تعداد در گردش:

14,626,450

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار الاستوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

29,783,819

۳۸۵,۶۳۱,۹۴۷,۷۱۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,818,722

901,521 ELA

۲۳,۵۴۸,۲۶۸,۵۲۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.05

۲۶,۵۶۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.07

۲۶,۸۶۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.00

۲۵,۸۵۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.04

۲۶,۳۵۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.08

۲۶,۹۰۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.08

۲۶,۹۲۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.00

۲۵,۸۴۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.04

۲۶,۴۴۹ تومان

تغییرات امروز:

-1.68%

-0.0344

-۴۴۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.07%

0.00136

۱۸ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-2.91%

-0.0605

-۷۸۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-2.74%

-0.0553

-۷۱۵ تومان

ارسال دیدگاه