دراگون‌چین Dragonchain (DRGN)

۱,۱۸۳ تومان
0.0826
0.0721
0.0000104
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

433,494,437

تعداد در گردش:

238,421,940

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دراگون‌چین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

19,801,115

۲۸۳,۵۱۲,۳۶۶,۰۹۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

848,522.15

10,271,679 DRGN

۱۲,۱۴۹,۱۴۰,۱۳۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0824

۱,۱۸۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0838

۱,۲۰۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0816

۱,۱۶۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0826

۱,۱۸۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0815

۱,۱۶۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0906

۱,۲۹۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0813

۱,۱۶۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0840

۱,۲۰۲ تومان

تغییرات امروز:

0.19%

0.000159

۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.12%

-0.000102

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.36%

0.00111

۱۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-17.17%

-0.0142

-۲۰۳ تومان

ارسال دیدگاه