دراگون‌چین Dragonchain (DRGN)

۱,۰۲۹ تومان
0.0795
0.0699
0.0000201
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

433,494,437

تعداد در گردش:

238,421,940

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دراگون‌چین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

20,080,966

۲۶۰,۰۰۲,۳۲۵,۲۶۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

169,295.61

2,129,813 DRGN

۲,۱۹۱,۹۸۸,۷۲۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0812

۱,۰۵۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0828

۱,۰۷۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0776

۱,۰۰۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0802

۱,۰۳۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0826

۱,۰۷۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0830

۱,۰۷۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0787

۱,۰۱۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0810

۱,۰۴۸ تومان

تغییرات امروز:

-2.09%

-0.00170

-۲۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.19%

-0.000154

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-3.82%

-0.00316

-۴۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

15.26%

0.0121

۱۵۷ تومان

ارسال دیدگاه