دیجیکس دائو Digix DAO (DGD)

۲۰۹,۰۵۳ تومان
16.15
14.20
0.00409
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

2,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دیجیکس دائو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

32,644,673

۴۲۲,۶۷۳,۴۳۷,۵۰۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

330,449.54

20,466 DGD

۴,۲۷۸,۵۶۱,۵۴۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

15.99

۲۰۷,۰۰۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

16.27

۲۱۰,۶۹۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

15.55

۲۰۱,۳۲۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

15.99

۲۰۷,۰۱۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

16.21

۲۰۹,۸۷۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

16.30

۲۱۱,۰۴۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

15.59

۲۰۱,۸۳۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

16.06

۲۰۷,۹۵۲ تومان

تغییرات امروز:

0.99%

0.158

۲,۰۴۷ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.62%

0.0995

۱,۲۸۸ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.39%

-0.0632

-۸۱۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

0.39%

0.0628

۸۱۳ تومان

ارسال دیدگاه