دیجیکس دائو Digix DAO (DGD)

۵۰۵,۸۱۲ تومان
36.27
31.60
0.00457
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

2,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دیجیکس دائو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

72,491,865

۱,۰۱۱,۰۰۷,۷۹۸,۵۴۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,848,624

106,116 DGD

۵۳,۶۷۴,۸۳۵,۵۹۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

36.23

۵۰۵,۲۵۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

36.52

۵۰۹,۳۵۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

35.93

۵۰۱,۰۴۹ تومان

میانگین قیمت امروز:

36.24

۵۰۵,۳۶۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

36.78

۵۱۲,۹۰۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

37.08

۵۱۷,۱۱۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

35.81

۴۹۹,۳۸۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

36.48

۵۰۸,۸۰۳ تومان

تغییرات امروز:

0.11%

0.0397

۵۵۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.55%

0.199

۲,۷۷۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.38%

-0.508

-۷,۰۹۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

1.03%

0.374

۵,۲۱۵ تومان

ارسال دیدگاه