دیکرد Decred (DCR)

۲۰۳,۵۹۹ تومان
17.34
15.11
0.00483
تعداد کل:

21,000,000

تعداد در گردش:

9,197,809

تعداد بلاک:

312,228

زمان هر بلاک:

298 s

هش‌ریت شبکه:

224,454,886,983,660,000 H/s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دیکرد می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

159,741,280

۱,۸۷۵,۴۵۸,۴۷۶,۸۷۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.13%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,390,213

80,167 DCR

۱۶,۳۲۱,۹۳۳,۷۶۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

17.16

۲۰۱,۴۵۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

17.49

۲۰۵,۳۲۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

17.08

۲۰۰,۵۲۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

17.27

۲۰۲,۷۲۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

17.18

۲۰۱,۷۴۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

17.52

۲۰۵,۷۴۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

17.00

۱۹۹,۶۳۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

17.26

۲۰۲,۶۸۲ تومان

تغییرات امروز:

1.07%

0.183

۲,۱۴۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.83%

0.144

۱,۶۹۰ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.92%

0.158

۱,۸۵۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

3.49%

0.604

۷,۰۹۷ تومان

ارسال دیدگاه