دیکرد Decred (DCR)

۳۶۵,۲۸۴ تومان
27.89
24.67
0.00307
تعداد کل:

21,000,000

تعداد در گردش:

9,944,249

تعداد بلاک:

353,851

زمان هر بلاک:

298 s

هش‌ریت شبکه:

444,583,362,401,203,008 H/s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دیکرد می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

280,480,158

۳,۶۷۳,۲۸۰,۳۳۹,۲۰۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.10%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,709,539

168,849 DCR

۶۱,۶۷۸,۰۰۹,۷۶۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

28.09

۳۶۷,۹۰۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

28.19

۳۶۹,۲۱۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

27.82

۳۶۴,۳۳۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

28.00

۳۶۶,۶۸۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

28.13

۳۶۸,۳۸۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

28.36

۳۷۱,۳۵۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

27.22

۳۵۶,۴۷۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

27.90

۳۶۵,۳۷۴ تومان

تغییرات امروز:

-0.71%

-0.200

-۲,۶۲۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.78%

-0.219

-۲,۸۶۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.84%

-0.236

-۳,۰۹۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

5.35%

1.49

۱۹,۵۳۳ تومان

ارسال دیدگاه