دنتاکوین Dentacoin (DCN)

۷ ریال
0.0000487
0.0000425
0.00000001
تعداد کل:

8,000,000,000,000

تعداد موجود:

8,000,000,000,000

تعداد در گردش:

325,187,527,265

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دنتاکوین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

15,943,807

۲۲۸,۲۸۳,۴۲۵,۸۸۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

15,208.95

312,074,582 DCN

۲۱۷,۷۶۱,۸۱۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0000487

۷ ریال

بالاترین قیمت امروز:

0.0000487

۷ ریال

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0000487

۷ ریال

میانگین قیمت امروز:

0.0000487

۷ ریال

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000487

۷ ریال

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000513

۷ ریال

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000462

۷ ریال

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000487

۷ ریال

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.32%

-0.00000015

۰ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

18.99%

0.00000925

۱ ریال

ارسال دیدگاه