دنتاکوین Dentacoin (DCN)

۹ ریال
0.0000675
0.0000594
0.00000002
تعداد کل:

8,000,000,000,000

تعداد موجود:

1,963,173,416,170

تعداد در گردش:

326,822,211,298

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دنتاکوین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

21,262,713

۲۷۵,۳۰۳,۲۳۴,۵۳۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

104,138.90

1,543,420,414 DCN

۱,۳۴۸,۳۵۹,۱۹۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0000645

۸ ریال

بالاترین قیمت امروز:

0.0000719

۹ ریال

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0000645

۸ ریال

میانگین قیمت امروز:

0.0000671

۹ ریال

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000631

۸ ریال

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000719

۹ ریال

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000601

۸ ریال

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000656

۸ ریال

تغییرات امروز:

4.55%

0.00000293

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.48%

0.00000100

۰ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.98%

0.00000440

۱ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

-1.64%

-0.00000111

۰ ریال

ارسال دیدگاه