دیجیتال‌کش DigitalCash (DASH)

۱,۱۳۸,۲۳۲ تومان
87.91
77.33
0.0222
تعداد کل:

18,900,000

تعداد در گردش:

8,641,898

تعداد بلاک:

1,024,644

زمان هر بلاک:

140 s

هش‌ریت شبکه:

1,796,475,811,148,320 H/s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دیجیتال‌کش می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

756,321,809

۹,۷۹۲,۶۲۷,۸۸۴,۲۶۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.56%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

262,810,890

2,989,545 DASH

۳,۴۰۲,۷۹۶,۵۶۶,۶۴۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

88.28

۱,۱۴۳,۰۲۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

89.19

۱,۱۵۴,۸۰۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

84.46

۱,۰۹۳,۵۶۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

87.46

۱,۱۳۲,۴۰۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

89.21

۱,۱۵۵,۰۶۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

89.49

۱,۱۵۸,۶۹۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

85.04

۱,۱۰۱,۰۷۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

87.91

۱,۱۳۸,۲۶۵ تومان

تغییرات امروز:

-0.42%

-0.370

-۴,۷۹۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.02%

-0.0198

-۲۵۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.46%

-1.30

-۱۶,۸۳۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

8.28%

7.28

۹۴,۲۱۶ تومان

ارسال دیدگاه