دیجیتال‌کش DigitalCash (DASH)

۲,۳۱۱,۴۹۳ تومان
165.74
144.43
0.0209
تعداد کل:

18,900,000

تعداد در گردش:

8,819,333

تعداد بلاک:

1,074,357

زمان هر بلاک:

140 s

هش‌ریت شبکه:

3,089,132,796,513,490 H/s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار دیجیتال‌کش می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

1,466,207,462

۲۰,۴۴۸,۴۶۲,۳۶۷,۸۶۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.59%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

416,525,269

2,513,125 DASH

۵,۸۰۹,۰۶۹,۶۶۴,۱۷۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

166.21

۲,۳۱۸,۰۴۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

167.58

۲,۳۳۷,۱۵۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

165.69

۲,۳۱۰,۷۹۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

166.31

۲,۳۱۹,۳۷۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

162.23

۲,۲۶۲,۵۴۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

169.36

۲,۳۶۱,۹۷۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

158.04

۲,۲۰۴,۱۰۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

163.84

۲,۲۸۵,۰۲۹ تومان

تغییرات امروز:

-0.28%

-0.470

-۶,۵۵۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.19%

-0.317

-۴,۴۲۰ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

2.16%

3.51

۴۸,۹۵۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

15.57%

25.81

۳۵۹,۹۵۵ تومان

ارسال دیدگاه