کورتکس Cortex (CTXC)

۲,۴۹۳ تومان
0.179
0.156
0.0000225
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

299,792,458

تعداد در گردش:

149,792,458

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کورتکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

26,729,642

۳۷۲,۷۸۴,۹۵۳,۴۲۸ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

7,430,101

41,574,193 CTXC

۱۰۳,۶۲۳,۹۰۹,۰۷۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.180

۲,۵۱۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.180

۲,۵۱۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.175

۲,۴۴۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.179

۲,۴۹۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.172

۲,۴۰۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.185

۲,۵۸۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.172

۲,۳۹۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.177

۲,۴۶۸ تومان

تغییرات امروز:

-0.97%

-0.00175

-۲۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.50%

0.000896

۱۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.69%

0.00635

۸۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-0.50%

-0.000892

-۱۲ تومان

ارسال دیدگاه