کورتکس Cortex (CTXC)

۱,۵۳۶ تومان
0.119
0.104
0.0000300
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

299,792,458

تعداد در گردش:

149,792,458

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کورتکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

17,938,251

۲۳۲,۲۵۹,۰۹۶,۵۲۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,190,053

26,894,357 CTXC

۴۱,۳۰۳,۸۵۲,۵۱۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.119

۱,۵۳۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.120

۱,۵۵۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.116

۱,۴۹۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.118

۱,۵۳۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.120

۱,۵۴۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.120

۱,۵۵۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.115

۱,۴۹۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.118

۱,۵۳۳ تومان

تغییرات امروز:

-0.20%

-0.000237

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.09%

0.000112

۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.76%

-0.000909

-۱۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

6.08%

0.00721

۹۳ تومان

ارسال دیدگاه