سیندیکیتور Cindicator (CND)

۲۷۳ تومان
0.0191
0.0166
0.00000240
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

2,000,000,005

تعداد در گردش:

1,445,976,590

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سیندیکیتور می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

27,569,619

۳۹۴,۷۴۱,۷۹۹,۲۲۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

832,856.38

43,688,837 CND

۱۱,۹۲۴,۸۳۷,۷۰۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0191

۲۷۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0192

۲۷۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0189

۲۷۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0191

۲۷۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0176

۲۵۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0199

۲۸۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0173

۲۴۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0185

۲۶۵ تومان

تغییرات امروز:

-0.41%

-0.0000794

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.37%

-0.0000699

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

8.11%

0.00143

۲۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

15.45%

0.00295

۴۲ تومان

ارسال دیدگاه