سیندیکیتور Cindicator (CND)

۱۶۱ تومان
0.0124
0.0110
0.00000315
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

2,000,000,005

تعداد در گردش:

1,445,976,590

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سیندیکیتور می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

18,038,231

۲۳۳,۵۵۳,۶۰۳,۷۵۸ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

371,021.44

29,806,582 CND

۴,۸۰۳,۸۷۴,۲۹۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0116

۱۵۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0129

۱۶۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0114

۱۴۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0121

۱۵۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0117

۱۵۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0129

۱۶۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0114

۱۴۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0121

۱۵۷ تومان

تغییرات امروز:

7.51%

0.000869

۱۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.25%

0.000156

۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.06%

0.000711

۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.72%

0.00121

۱۶ تومان

ارسال دیدگاه