بایتوم Bytom (BTM)

۱,۶۱۲ تومان
0.116
0.101
0.0000146
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,407,000,000

تعداد در گردش:

1,002,499,275

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار بایتوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

121,718,923

۱,۶۹۷,۵۵۲,۹۵۷,۱۹۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

7,629,855

66,018,390 BTM

۱۰۶,۴۰۹,۷۷۹,۱۱۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.115

۱,۶۱۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.118

۱,۶۴۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.115

۱,۶۰۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.116

۱,۶۱۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.115

۱,۶۰۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.118

۱,۶۴۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.113

۱,۵۷۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.115

۱,۶۰۸ تومان

تغییرات امروز:

0.07%

0.0000794

۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.12%

-0.000140

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.48%

0.000556

۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

3.92%

0.00454

۶۳ تومان

ارسال دیدگاه