بایتوم Bytom (BTM)

۱,۱۱۸ تومان
0.0863
0.0759
0.0000218
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,407,000,000

تعداد در گردش:

1,002,499,275

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار بایتوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

87,273,413

۱,۱۲۹,۹۸۹,۹۷۲,۱۰۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.06%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,327,100

38,538,308 BTM

۴۳,۰۷۸,۲۸۶,۸۵۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0856

۱,۱۰۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0872

۱,۱۲۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0838

۱,۰۸۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0857

۱,۱۱۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0863

۱,۱۱۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0878

۱,۱۳۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0834

۱,۰۸۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0860

۱,۱۱۳ تومان

تغییرات امروز:

0.83%

0.000713

۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.23%

0.000196

۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.22%

0.00882

۱۱۴ تومان

ارسال دیدگاه