بیت‌کوین گلد Bitcoin Gold (BTG)

۱۶۳,۱۴۱ تومان
12.60
11.08
0.00319
تعداد کل:

21,000,000

تعداد موجود:

17,513,924

تعداد در گردش:

17,413,924

تعداد بلاک:

536,201

زمان هر بلاک:

600 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار بیت‌کوین گلد می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

217,555,410

۲,۸۱۶,۸۴۲,۱۷۸,۹۵۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.16%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

10,201,808

809,667 BTG

۱۳۲,۰۸۹,۹۴۶,۲۱۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

12.74

۱۶۴,۹۵۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

12.96

۱۶۷,۸۰۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

12.27

۱۵۸,۸۶۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

12.64

۱۶۳,۶۹۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

12.85

۱۶۶,۳۷۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

12.98

۱۶۸,۰۶۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

12.37

۱۶۰,۱۶۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

12.70

۱۶۴,۴۳۶ تومان

تغییرات امروز:

-1.10%

-0.140

-۱,۸۱۳ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.03%

0.00368

۴۸ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.95%

-0.250

-۳,۲۳۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

18.12%

2.28

۲۹,۵۶۳ تومان

ارسال دیدگاه