بیسیک اتنشن توکن Basic Attention Token (BAT)

۵,۰۸۱ تومان
0.364
0.317
0.0000459
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,500,000,000

تعداد در گردش:

1,263,360,090

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار بیسیک اتنشن توکن می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

460,554,301

۶,۴۲۳,۱۲۰,۵۵۹,۴۴۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.18%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

74,243,301

203,769,951 BAT

۱,۰۳۵,۴۳۴,۱۹۴,۴۹۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.366

۵,۱۱۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.367

۵,۱۱۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.362

۵,۰۴۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.365

۵,۰۸۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.353

۴,۹۲۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.380

۵,۳۰۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.352

۴,۹۰۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.362

۵,۰۵۳ تومان

تغییرات امروز:

-0.59%

-0.00214

-۳۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.12%

-0.000429

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.24%

0.0114

۱۶۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-0.64%

-0.00233

-۳۳ تومان

ارسال دیدگاه