بیسیک اتنشن توکن Basic Attention Token (BAT)

۱,۸۴۸ تومان
0.143
0.126
0.0000361
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,500,000,000

تعداد در گردش:

1,231,449,089

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار بیسیک اتنشن توکن می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

175,439,319

۲,۲۷۱,۵۳۵,۶۶۸,۷۶۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.13%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

7,872,323

55,166,945 BAT

۱۰۱,۹۲۸,۴۷۶,۸۷۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.144

۱,۸۶۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.149

۱,۹۲۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.140

۱,۸۱۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.144

۱,۸۶۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.145

۱,۸۷۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.149

۱,۹۲۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.141

۱,۸۲۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.144

۱,۸۶۷ تومان

تغییرات امروز:

-1.11%

-0.00160

-۲۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.07%

0.000105

۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.45%

-0.00210

-۲۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

18.08%

0.0258

۳۳۴ تومان

ارسال دیدگاه