آرک Ark (ARK)

۸,۳۸۸ تومان
0.648
0.570
0.000164
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

139,733,026

تعداد در گردش:

108,483,026

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آرک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

69,471,346

۸۹۹,۴۹۴,۱۴۰,۵۷۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,776,574

7,373,308 ARK

۶۱,۸۴۵,۶۴۴,۴۵۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.651

۸,۴۲۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.702

۹,۰۹۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.625

۸,۰۹۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.657

۸,۵۰۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.627

۸,۱۱۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.702

۹,۰۸۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.622

۸,۰۵۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.650

۸,۴۱۱ تومان

تغییرات امروز:

-0.49%

-0.00316

-۴۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.29%

-0.00190

-۲۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.34%

0.0209

۲۷۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

23.24%

0.151

۱,۹۵۰ تومان

ارسال دیدگاه