آرک Ark (ARK)

۸,۶۸۶ تومان
0.623
0.543
0.0000784
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

141,675,904

تعداد در گردش:

112,361,642

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آرک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

69,960,567

۹۷۵,۷۰۵,۰۴۲,۹۷۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,365,657

2,192,713 ARK

۱۹,۰۴۶,۱۳۶,۸۴۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.625

۸,۷۱۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.634

۸,۸۴۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.620

۸,۶۴۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.625

۸,۷۲۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.576

۸,۰۳۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.635

۸,۸۵۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.575

۸,۰۱۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.602

۸,۳۹۸ تومان

تغییرات امروز:

-0.31%

-0.00191

-۲۷ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.52%

-0.00323

-۴۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

8.15%

0.0469

۶۵۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

6.83%

0.0425

۵۹۳ تومان

ارسال دیدگاه