آردور Ardor (ARDR)

۱,۱۷۲ تومان
0.0840
0.0732
0.0000106
تعداد کل:

998,999,495

تعداد در گردش:

998,999,495

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آردور می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

83,936,669

۱,۱۷۰,۶۲۲,۷۵۳,۶۰۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,912,173

58,452,025 ARDR

۶۸,۵۰۷,۶۱۵,۵۱۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0790

۱,۱۰۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0931

۱,۲۹۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0790

۱,۱۰۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0838

۱,۱۶۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0767

۱,۰۶۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0935

۱,۳۰۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0761

۱,۰۶۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0826

۱,۱۵۲ تومان

تغییرات امروز:

6.33%

0.00500

۷۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.55%

0.000461

۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

9.64%

0.00739

۱۰۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

6.30%

0.00530

۷۴ تومان

ارسال دیدگاه