ایترنیتی Aeternity (AE)

۷,۹۴۸ تومان
0.570
0.497
0.0000718
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

311,368,913

تعداد در گردش:

265,547,970

تعداد بلاک:

84,120

زمان هر بلاک:

180 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ایترنیتی می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

150,283,147

۲,۰۹۵,۹۲۳,۹۱۴,۶۹۸ تومان

سهم از کل بازار:

0.06%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

47,162,169

82,752,948 AE

۶۵۷,۷۴۷,۱۸۹,۵۲۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.545

۷,۶۰۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.570

۷,۹۵۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.541

۷,۵۴۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.557

۷,۷۶۵ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.536

۷,۴۷۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.571

۷,۹۵۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.531

۷,۴۱۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.552

۷,۶۹۷ تومان

تغییرات امروز:

4.50%

0.0245

۳۴۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

2.26%

0.0129

۱۸۰ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.41%

0.0343

۴۷۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.95%

0.0624

۸۷۱ تومان

ارسال دیدگاه