ایترنیتی Aeternity (AE)

۵,۶۳۲ تومان
0.435
0.383
0.000110
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

273,685,830

تعداد در گردش:

233,020,472

تعداد بلاک:

40,729

زمان هر بلاک:

179 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ایترنیتی می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

101,974,028

۱,۳۲۰,۳۲۹,۱۲۴,۲۶۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.08%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

43,903,231

100,932,163 AE

۵۶۸,۴۴۵,۸۵۹,۹۱۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.435

۵,۶۳۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.446

۵,۷۷۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.423

۵,۴۷۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.435

۵,۶۲۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.440

۵,۶۹۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.446

۵,۷۸۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.423

۵,۴۷۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.436

۵,۶۴۵ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.28%

0.00122

۱۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.08%

-0.00475

-۶۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

13.20%

0.0574

۷۴۳ تومان

Today

First Network Hardfork

معتبر
نامعتبر
100%
8 days later

End Of Phase 1 Of Migration

"Users will still be able to migrate their AE tokens after the end of Phase 3 as long as they don’t use a smart contract to manage them. More information to come."

معتبر
نامعتبر
88%

ارسال دیدگاه