نام قیمت حجم بازار گردش ۲۴ ساعت اخیر واحد در گردش تغییرات ۲۴ ساعت اخیر

Bitcoin SV (BSV)

بیت‌کوین اس‌وی

116.09

۱,۶۱۹,۰۴۹ تومان

2,065,027,668

۲۸,۷۹۹,۹۰۸,۳۶۹,۸۲۲ تومان

1,073,757,918

۱۴,۹۷۵,۱۶۴,۸۰۸,۳۹۶ تومان

17,792,673 واحد

52.98

83.95%

Kin (KIN)

کین

0.0000436

۶ ریال

34,604,449

۴۸۲,۶۱۰,۹۴۴,۸۲۲ تومان

1,262,488

۱۷,۶۰۷,۲۸۶,۲۸۵ تومان

756,097,560,976 واحد

-0.00000257

-5.56%

Loom Network (LOOM)

لووم نتورک

0.0717

۱,۰۰۰ تومان

56,693,943

۷۹۰,۶۸۲,۰۸۱,۶۱۳ تومان

3,983,258

۵۵,۵۵۲,۵۱۱,۲۴۲ تومان

789,281,556 واحد

0.00270

3.91%

Monaco (MCO)

موناکو

5.05

۷۰,۴۱۱ تومان

80,201,542

۱,۱۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۴۹۵ تومان

12,153,985

۱۶۹,۵۰۵,۵۴۹,۷۴۸ تومان

15,793,831 واحد

0.0810

1.63%

Mixin (XIN)

میکسین

145.18

۲,۰۲۴,۷۱۹ تومان

62,996,554

۸۷۸,۵۸۱,۴۳۶,۰۵۵ تومان

617,399.96

۸,۶۱۰,۵۶۸,۵۷۴ تومان

434,600 واحد

0.00

0.00%

Cortex (CTXC)

کورتکس

0.179

۲,۴۹۳ تومان

26,729,642

۳۷۲,۷۸۴,۹۵۳,۴۲۸ تومان

7,430,101

۱۰۳,۶۲۳,۹۰۹,۰۷۵ تومان

149,792,458 واحد

0.00635

3.69%

Fusion (FSN)

فیوژن

0.769

۱۰,۷۲۴ تومان

24,548,637

۳۴۲,۳۶۷,۵۶۹,۵۱۴ تومان

1,358,197

۱۸,۹۴۲,۰۹۵,۰۰۶ تومان

30,667,101 واحد

-0.0250

-3.15%

Skycoin (SKY)

اسکای‌کوین

1.63

۲۲,۷۰۹ تومان

24,402,771

۳۴۰,۳۳۳,۲۴۳,۸۶۲ تومان

2,339,702

۳۲,۶۳۰,۶۵۵,۹۶۱ تومان

15,000,000 واحد

-0.0477

-2.84%

Bancor Network Token (BNT)

بن‌کور

0.732

۱۰,۲۰۸ تومان

44,504,393

۶۲۰,۶۸۰,۵۱۰,۹۸۸ تومان

4,519,002

۶۳,۰۲۴,۲۵۹,۶۶۷ تومان

60,769,657 واحد

0.00461

0.63%

Tezos (XTZ)

تزوس

1.67

۲۳,۲۹۱ تومان

1,090,951,862

۱۵,۲۱۴,۹۶۰,۱۴۳,۵۸۰ تومان

3,178,923

۴۴,۳۳۴,۸۴۸,۷۹۴ تومان

660,537,531 واحد

0.0100

0.60%

ReddCoin (RDD)

ردکوین

0.00191

۲۷ تومان

54,196,643

۷۵۵,۸۵۳,۴۸۲,۶۹۸ تومان

789,598.95

۱۱,۰۱۲,۱۴۱,۷۰۰ تومان

28,808,713,174 واحد

0.00

0.00%

TrueUSD (TUSD)

ترو یو‌اس‌دی

0.990

۱۳,۸۰۸ تومان

242,666,236

۳,۳۸۴,۳۴۴,۶۵۳,۴۲۷ تومان

174,273,055

۲,۴۳۰,۴۹۹,۱۶۲,۱۵۷ تومان

242,629,694 واحد

-0.00990

-0.99%

Huobi Token (HT)

هیوبی توکن

2.66

۳۷,۰۷۷ تومان

132,908,993

۱,۸۵۳,۶۱۵,۲۷۲,۵۳۲ تومان

108,134,840

۱,۵۰۸,۱۰۲,۵۵۰,۸۰۳ تومان

50,000,200 واحد

0.0151

0.57%

SophiaTX (SPHTX)

سوفیا

0.00522

۷۳ تومان

1,825,991

۲۵,۴۶۶,۱۸۳,۰۸۰ تومان

85,957.43

۱,۱۹۸,۸۰۵,۳۳۴ تومان

328,991,721 واحد

0.000221

4.41%

Polymath (POLY)

پولی‌مَس

0.131

۱,۸۲۴ تومان

46,258,487

۶۴۵,۱۴۳,۹۹۵,۲۱۰ تومان

48,198,777

۶۷۲,۲۰۴,۲۴۰,۸۳۹ تومان

348,412,657 واحد

0.0310

31.07%

Elastos (ELA)

الاستوس

3.58

۴۹,۹۹۴ تومان

55,697,184

۷۷۶,۷۸۰,۷۷۵,۱۳۵ تومان

3,389,996

۴۷,۲۷۸,۵۸۴,۸۸۱ تومان

15,341,327 واحد

0.133

3.84%

Pundi X (NPXS)

پاندی اکس

0.000782

۱۱ تومان

167,306,396

۲,۳۳۳,۳۳۸,۶۵۸,۳۵۷ تومان

33,343,907

۴۶۵,۰۳۰,۷۹۵,۲۵۴ تومان

212,624,343,654 واحد

-0.0000154

-1.93%

Wanchain (WAN)

وان‌چین

0.404

۵,۶۲۸ تومان

42,767,758

۵۹۶,۴۶۰,۵۴۱,۱۴۶ تومان

2,890,912

۴۰,۳۱۸,۰۹۸,۷۸۲ تومان

106,152,493 واحد

0.0294

7.86%

Dentacoin (DCN)

دنتاکوین

0.0000487

۷ ریال

15,943,807

۲۲۲,۳۶۰,۳۰۱,۶۵۳ تومان

15,208.95

۲۱۲,۱۱۱,۶۸۷ تومان

325,187,527,265 واحد

0.00

0.00%

Kyber Network (KNC)

کایبر نتورک

0.271

۳,۷۸۳ تومان

45,284,280

۶۳۱,۵۵۷,۲۰۶,۰۷۰ تومان

7,704,284

۱۰۷,۴۴۷,۷۹۵,۸۸۲ تومان

166,596,325 واحد

0.00739

2.80%

Mithril (MITH)

میتریل

0.0516

۷۱۹ تومان

29,968,831

۴۱۷,۹۶۰,۳۰۷,۵۵۱ تومان

14,281,175

۱۹۹,۱۷۲,۴۱۳,۲۴۸ تومان

569,316,902 واحد

-0.00628

-10.85%

Bitcoin Private (BTCP)

بیت‌کوین پرایوت

0.371

۵,۱۷۰ تومان

2,053,360

۲۸,۶۳۷,۱۸۶,۲۶۵ تومان

3,192.13

۴۴,۵۱۸,۹۹۱ تومان

4,690,793 واحد

-0.0327

-8.11%

aelf (ELF)

اِلف

0.226

۳,۱۴۹ تومان

83,090,948

۱,۱۵۸,۸۲۷,۹۱۰,۶۵۷ تومان

17,785,922

۲۴۸,۰۵۱,۳۶۸,۱۱۹ تومان

367,330,000 واحد

0.0109

5.06%

ZCoin (XZC)

زی‌کوین

7.45

۱۰۳,۸۶۵ تومان

56,209,258

۷۸۳,۹۲۲,۴۱۷,۱۰۸ تومان

1,652,459

۲۳,۰۴۶,۰۱۹,۱۱۰ تومان

7,537,668 واحد

0.326

4.58%

Revain (R)

ریوین

0.105

۱,۴۶۳ تومان

50,891,363

۷۰۹,۷۵۶,۳۹۷,۳۶۷ تومان

924,805.34

۱۲,۸۹۷,۷۹۷,۶۶۶ تومان

484,450,000 واحد

0.00405

4.02%

Storm (STORM)

استورم

0.00342

۴۸ تومان

19,835,240

۲۷۶,۶۳۲,۱۸۱,۰۰۰ تومان

13,217,606

۱۸۴,۳۳۹,۳۳۷,۵۷۲ تومان

5,754,686,101 واحد

0.00

0.00%

IOStoken (IOST)

آی‌او‌اس توکن

0.0129

۱۷۹ تومان

154,265,032

۲,۱۵۱,۴۵۷,۲۷۰,۹۱۸ تومان

42,974,974

۵۹۹,۳۵۰,۴۷۷,۷۷۵ تومان

12,013,965,609 واحد

0.000794

6.58%

Gas (GAS)

گس

2.80

۳۹,۰۹۴ تومان

28,119,493

۳۹۲,۱۶۸,۵۰۵,۶۹۲ تومان

4,186,079

۵۸,۳۸۱,۱۴۶,۷۳۸ تومان

10,128,375 واحد

0.100

3.70%

MonaCoin (MONA)

موناکوین

1.05

۱۴,۵۸۹ تومان

69,306,648

۹۶۶,۵۸۵,۱۶۹,۰۷۸ تومان

1,515,996

۲۱,۱۴۲,۸۴۳,۲۹۳ تومان

65,729,675 واحد

-0.00715

-0.68%

Syscoin (SYS)

سیس‌کوین

0.0752

۱,۰۴۹ تومان

41,565,975

۵۷۹,۶۹۹,۸۷۰,۵۳۰ تومان

1,674,019

۲۳,۳۴۶,۷۰۱,۹۲۹ تومان

553,545,833 واحد

0.00635

9.23%

Factom (FCT)

فکتوم

8.44

۱۱۷,۷۵۷ تومان

79,415,915

۱,۱۰۷,۵۷۴,۰۵۲,۲۸۰ تومان

219,293.30

۳,۰۵۸,۳۷۴,۰۳۳ تومان

9,471,822 واحد

-0.143

-1.67%

Golem (GNT)

گولم

0.0954

۱,۳۳۰ تومان

91,579,412

۱,۲۷۷,۲۱۲,۲۶۶,۰۵۶ تومان

4,082,700

۵۶,۹۳۹,۳۸۲,۰۴۸ تومان

963,622,000 واحد

0.00691

7.81%

Dragonchain (DRGN)

دراگون‌چین

0.0826

۱,۱۵۲ تومان

19,801,115

۲۷۶,۱۵۶,۲۵۱,۸۳۴ تومان

848,522.15

۱۱,۸۳۳,۹۱۴,۱۶۱ تومان

238,421,940 واحد

0.00111

1.36%

Loopring (LRC)

لوپرینگ

0.0656

۹۱۵ تومان

58,466,223

۸۱۵,۳۹۹,۱۸۱,۵۹۳ تومان

10,935,734

۱۵۲,۵۱۵,۲۱۲,۷۴۴ تومان

891,408,962 واحد

0.00103

1.60%

Quoine Liquid (QASH)

کش

0.125

۱,۷۴۲ تومان

43,908,449

۶۱۲,۳۶۹,۱۸۲,۱۷۹ تومان

278,307.95

۳,۸۸۱,۴۲۱,۸۲۷ تومان

350,000,000 واحد

-0.00180

-1.42%

KuCoin Shares (KCS)

کوکوین شرز

1.07

۱۴,۹۷۱ تومان

96,275,345

۱,۳۴۲,۷۰۴,۰۹۵,۷۱۳ تومان

11,753,996

۱۶۳,۹۲۷,۱۰۲,۰۴۱ تومان

89,659,415 واحد

0.00923

0.87%

Cryptonex (CNX)

کریپتونکس

0.0462

۶۴۴ تومان

87,829,089

۱,۲۲۴,۹۰۸,۳۹۳,۴۸۵ تومان

19,822,853

۲۷۶,۴۵۹,۴۱۵,۶۴۵ تومان

55,686,329 واحد

0.00

0.00%

Private Instant Verified Transaction (PIVX)

پیویکس

0.679

۹,۴۷۳ تومان

38,765,590

۵۴۰,۶۴۴,۲۹۵,۹۲۴ تومان

3,129,444

۴۳,۶۴۴,۷۸۷,۶۷۵ تومان

56,781,166 واحد

0.0410

6.42%

Nebulas (NAS)

نبولاس

1.13

۱۵,۷۸۶ تومان

51,553,720

۷۱۸,۹۹۳,۹۵۳,۵۶۹ تومان

4,592,972

۶۴,۰۵۵,۸۷۷,۲۴۳ تومان

45,500,000 واحد

0.0469

4.32%

Basic Attention Token (BAT)

بیسیک اتنشن توکن

0.364

۵,۰۸۱ تومان

460,554,301

۶,۴۲۳,۱۲۰,۵۵۹,۴۴۳ تومان

74,243,301

۱,۰۳۵,۴۳۴,۱۹۴,۴۹۹ تومان

1,263,360,090 واحد

0.0114

3.24%

Ontology (ONT)

آنتولوژی

1.39

۱۹,۳۸۹ تومان

683,790,302

۹,۵۳۶,۴۸۱,۴۴۱,۷۴۴ تومان

84,474,656

۱,۱۷۸,۱۲۵,۷۸۳,۲۰۸ تومان

495,004,358 واحد

0.00180

0.13%

Bitcoin Diamond (BCD)

بیت‌کوین دایموند

1.14

۱۵,۹۱۹ تومان

212,844,522

۲,۹۶۸,۴۳۶,۱۲۰,۶۵۳ تومان

7,341,748

۱۰۲,۳۹۱,۶۸۶,۹۲۰ تومان

186,492,898 واحد

0.156

15.89%

Zilliqa (ZIL)

زیلیکا

0.0213

۲۹۷ تومان

183,999,338

۲,۵۶۶,۱۴۶,۷۶۵,۷۱۰ تومان

117,580,050

۱,۶۳۹,۸۳۰,۱۶۷,۸۸۴ تومان

8,687,360,058 واحد

0.00290

15.77%

Aion (AION)

آیون

0.211

۲,۹۴۷ تومان

65,525,327

۹۱۳,۸۴۸,۹۷۲,۱۹۱ تومان

6,315,692

۸۸,۰۸۱,۸۰۵,۱۲۴ تومان

309,581,662 واحد

0.0103

5.14%

Bytom (BTM)

بایتوم

0.116

۱,۶۱۲ تومان

121,718,923

۱,۶۹۷,۵۵۲,۹۵۷,۱۹۶ تومان

7,629,855

۱۰۶,۴۰۹,۷۷۹,۱۱۵ تومان

1,002,499,275 واحد

0.000556

0.48%

HyperCash (HC)

هایپرکش

1.30

۱۸,۱۱۲ تومان

56,495,025

۷۸۷,۹۰۷,۸۶۱,۶۷۶ تومان

1,449,342

۲۰,۲۱۳,۲۵۰,۳۷۵ تومان

43,529,781 واحد

0.0270

2.12%

Ethos (ETHOS)

اتوس

0.136

۱,۸۹۸ تومان

13,281,648

۱۸۵,۲۳۲,۵۰۸,۹۸۶ تومان

1,232,055

۱۷,۱۸۲,۸۶۰,۱۸۱ تومان

97,621,898 واحد

0.00731

5.68%

Ardor (ARDR)

آردور

0.0840

۱,۱۷۲ تومان

83,936,669

۱,۱۷۰,۶۲۲,۷۵۳,۶۰۹ تومان

4,912,173

۶۸,۵۰۷,۶۱۵,۵۱۷ تومان

998,999,495 واحد

0.00739

9.64%

Ark (ARK)

آرک

0.623

۸,۶۸۶ تومان

69,960,567

۹۷۵,۷۰۵,۰۴۲,۹۷۲ تومان

1,365,657

۱۹,۰۴۶,۱۳۶,۸۴۴ تومان

112,361,642 واحد

0.0469

8.15%

Waltonchain (WTC)

والتون‌چین

2.24

۳۱,۲۱۷ تومان

95,189,361

۱,۳۲۷,۵۵۸,۴۱۷,۶۹۸ تومان

6,170,292

۸۶,۰۵۳,۹۷۳,۳۷۸ تومان

41,682,339 واحد

0.0588

2.70%

Veritaseum (VERI)

وریتاسیوم

24.40

۳۴۰,۲۹۵ تومان

49,010,021

۶۸۳,۵۱۸,۲۵۶,۶۹۵ تومان

4,829,820

۶۷,۳۵۹,۰۸۴,۳۵۳ تومان

2,149,646 واحد

0.00

0.00%

Komodo (KMD)

کومودو

1.22

۱۷,۰۲۷ تومان

138,563,364

۱,۹۳۲,۴۷۳,۹۵۴,۲۴۰ تومان

6,278,763

۸۷,۵۶۶,۷۶۸,۹۸۲ تومان

113,570,342 واحد

0.119

10.81%

Decred (DCR)

دیکرد

29.64

۴۱۳,۳۱۳ تومان

290,151,659

۴,۰۴۶,۶۰۰,۱۱۶,۷۸۲ تومان

2,070,492

۲۸,۸۷۶,۱۱۶,۳۶۸ تومان

9,814,494 واحد

-0.00794

-0.03%

Aeternity (AE)

ایترنیتی

0.570

۷,۹۴۸ تومان

150,283,147

۲,۰۹۵,۹۲۳,۹۱۴,۶۹۸ تومان

47,162,169

۶۵۷,۷۴۷,۱۸۹,۵۲۶ تومان

265,547,970 واحد

0.0343

6.41%

Stratis (STRAT)

استراتیس

0.938

۱۳,۰۸۳ تومان

93,174,999

۱,۲۹۹,۴۶۵,۱۲۳,۵۶۱ تومان

2,981,432

۴۱,۵۸۰,۵۳۵,۹۸۳ تومان

99,336,703 واحد

0.0485

5.45%

Status (SNT)

استاتوس

0.0271

۳۷۸ تومان

94,471,033

۱,۳۱۷,۵۴۰,۲۶۴,۰۸۹ تومان

52,607,577

۷۳۳,۶۹۱,۵۶۶,۹۴۱ تومان

3,470,483,788 واحد

0.00119

4.60%

BitShares (BTS)

بیت‌شرز

0.0657

۹۱۶ تومان

178,882,554

۲,۴۹۴,۷۸۵,۵۳۳,۵۶۸ تومان

5,819,199

۸۱,۱۵۷,۴۵۶,۹۵۱ تومان

2,719,390,000 واحد

0.000397

0.61%

Maker (MKR)

میکر

672.03

۹,۳۷۲,۴۶۶ تومان

676,960,535

۹,۴۴۱,۲۳۰,۰۹۶,۹۸۴ تومان

5,606,412

۷۸,۱۸۹,۸۳۱,۹۱۹ تومان

1,000,000 واحد

-7.70

-1.13%

RChain (RHOC)

آرچین

0.0299

۴۱۸ تومان

11,354,611

۱۵۸,۳۵۷,۰۸۶,۴۵۵ تومان

1,606,380

۲۲,۴۰۳,۳۷۹,۹۳۶ تومان

373,789,868 واحد

0.0000794

0.27%

Steem (STEEM)

استیم

0.392

۵,۴۶۹ تومان

124,543,849

۱,۷۳۶,۹۵۰,۷۸۴,۵۶۴ تومان

3,139,879

۴۳,۷۹۰,۳۲۳,۳۰۶ تومان

318,091,954 واحد

0.0288

7.94%

Siacoin (SC)

سیاکوین

0.00342

۴۸ تومان

140,805,026

۱,۹۶۳,۷۳۷,۲۹۱,۱۸۸ تومان

3,097,494

۴۳,۱۹۹,۲۰۰,۱۱۲ تومان

40,782,719,439 واحد

0.0000794

2.38%

Populous (PPT)

پاپیولوس

1.03

۱۴,۳۱۳ تومان

54,549,542

۷۶۰,۷۷۵,۱۸۲,۵۷۰ تومان

2,888,729

۴۰,۲۸۷,۶۵۷,۷۵۴ تومان

53,252,246 واحد

0.0524

5.38%

OmiseGo (OMG)

امیس‌گو

2.11

۲۹,۴۲۷ تومان

292,350,257

۴,۰۷۷,۲۶۲,۸۵۲,۴۲۰ تومان

125,173,244

۱,۷۴۵,۷۲۸,۶۴۱,۹۷۰ تومان

140,245,398 واحد

0.0900

4.46%

Nano (NANO)

نانو

1.76

۲۴,۵۱۵ تومان

233,384,778

۳,۲۵۴,۹۰۰,۸۱۱,۹۸۱ تومان

16,335,715

۲۲۷,۸۲۶,۰۵۲,۳۶۲ تومان

133,248,289 واحد

0.0667

3.95%

ICON Project (ICX)

آیکان

0.401

۵,۵۸۷ تومان

189,881,782

۲,۶۴۸,۱۸۶,۲۶۸,۷۰۵ تومان

25,863,680

۳۶۰,۷۰۷,۸۱۳,۱۹۳ تومان

473,406,688 واحد

0.0286

7.69%

Qtum (QTUM)

کوانتوم

3.16

۴۴,۱۰۸ تومان

302,737,459

۴,۲۲۲,۱۲۷,۹۶۸,۳۴۴ تومان

226,138,821

۳,۱۵۳,۸۴۵,۰۶۹,۴۱۶ تومان

95,737,456 واحد

0.0359

1.15%

VeChain (VET)

وی‌چین

0.00770

۱۰۷ تومان

428,039,769

۵,۹۶۹,۶۵۶,۶۴۲,۵۸۵ تومان

22,993,020

۳۲۰,۶۷۲,۱۵۰,۰۲۶ تومان

55,454,734,800 واحد

0.00

0.00%

Digix DAO (DGD)

دیجیکس دائو

36.27

۵۰۵,۸۱۲ تومان

72,491,865

۱,۰۱۱,۰۰۷,۷۹۸,۵۴۷ تومان

3,848,624

۵۳,۶۷۴,۸۳۵,۵۹۱ تومان

2,000,000 واحد

-0.508

-1.38%

PACcoin (PAC)

پک‌کوین

0.00228

۳۲ تومان

3,087,609

۴۳,۰۶۱,۳۴۱,۷۳۴ تومان

46,671.47

۶۵۰,۹۰۳,۶۰۸ تومان

6,864,048,729 واحد

0.00

0.00%

Salt Lending (SALT)

سالت لندینگ

0.0979

۱,۳۶۵ تومان

8,036,076

۱۱۲,۰۷۵,۱۳۴,۳۱۶ تومان

580,424.57

۸,۰۹۴,۸۹۱,۲۱۲ تومان

80,283,637 واحد

-0.00365

-3.60%

Cindicator (CND)

سیندیکیتور

0.0191

۲۶۶ تومان

27,569,619

۳۸۴,۴۹۹,۶۸۵,۹۱۰ تومان

832,856.38

۱۱,۶۱۵,۴۳۱,۵۶۲ تومان

1,445,976,590 واحد

0.00143

8.11%

Substratum Network (SUB)

سابستراتوم

0.0224

۳۱۳ تومان

8,583,640

۱۱۹,۷۱۱,۷۴۰,۳۱۶ تومان

23,626.95

۳۲۹,۵۱۳,۲۱۵ تومان

383,021,000 واحد

-0.00226

-9.15%

0x (ZRX)

زیرو اکس

0.335

۴,۶۶۵ تومان

197,011,508

۲,۷۴۷,۶۲۰,۹۹۷,۲۴۵ تومان

28,846,406

۴۰۲,۳۰۶,۳۹۷,۰۹۵ تومان

588,414,449 واحد

0.0209

6.66%

DigiByte (DGB)

دیجی‌بایت

0.0153

۲۱۳ تومان

177,684,134

۲,۴۷۸,۰۷۱,۷۷۹,۶۹۵ تومان

5,048,517

۷۰,۴۰۹,۱۴۰,۴۸۷ تومان

11,819,970,571 واحد

0.00230

17.79%

EOS (EOS)

ای‌او‌اس

6.27

۸۷,۴۴۵ تومان

5,727,592,523

۷۹,۸۷۹,۸۶۹,۱۲۴,۹۷۹ تومان

2,126,901,979

۲۹,۶۶۲,۸۳۸,۴۵۴,۵۸۸ تومان

912,596,192 واحد

0.0600

0.97%

Tronix (TRX)

ترون

0.0286

۳۹۹ تومان

1,932,997,710

۲۶,۹۵۸,۵۵۲,۵۶۰,۱۴۷ تومان

727,133,821

۱۰,۱۴۰,۹۷۱,۸۳۵,۲۸۲ تومان

66,682,072,191 واحد

0.000780

2.80%

Verge (XVG)

ورج

0.0107

۱۵۰ تومان

171,967,792

۲,۳۹۸,۳۴۸,۸۰۴,۴۰۳ تومان

5,886,161

۸۲,۰۹۱,۳۴۶,۳۱۴ تومان

16,027,572,915 واحد

-0.0000794

-0.74%

Electroneum (ETN)

الکترونیوم

0.00469

۶۵ تومان

44,588,507

۶۲۱,۸۵۳,۶۱۴,۰۹۵ تومان

578,003.62

۸,۰۶۱,۱۲۷,۴۴۱ تومان

9,483,289,395 واحد

-0.000477

-9.23%

Binance Coin (BNB)

بایننس کوین

31.29

۴۳۶,۴۲۸ تومان

4,387,280,613

۶۱,۱۸۷,۲۰۹,۰۷۵,۱۸۸ تومان

725,662,153

۱۰,۱۲۰,۴۴۷,۲۱۱,۵۶۵ تومان

141,175,490 واحد

2.03

6.92%

Lisk (LSK)

لیسک

2.01

۲۷,۹۹۴ تومان

235,104,777

۳,۲۷۸,۸۸۸,۷۶۷,۹۲۱ تومان

5,680,412

۷۹,۲۲۱,۸۶۸,۰۸۸ تومان

117,111,506 واحد

0.00715

0.36%

Cardano (ADA)

کاردانو

0.0851

۱,۱۸۷ تومان

2,201,298,550

۳۰,۷۰۰,۴۱۰,۲۳۰,۷۱۹ تومان

92,049,174

۱,۲۸۳,۷۶۳,۸۱۱,۷۸۴ تومان

25,927,070,538 واحد

0.00108

1.29%

Tether (USDT)

تتر

1.00

۱۳,۹۴۷ تومان

2,932,315,113

۴۰,۸۹۵,۵۳۲,۷۱۷,۳۲۱ تومان

21,528,843,171

۳۰۰,۲۵۲,۰۱۱,۲۸۹,۷۳۶ تومان

2,920,915,605 واحد

0.00

0.00%

Augur (REP)

آگور

20.56

۲۸۶,۷۴۰ تومان

225,632,850

۳,۱۴۶,۷۸۸,۵۳۸,۷۷۸ تومان

21,474,025

۲۹۹,۴۸۷,۴۸۹,۴۷۸ تومان

11,000,000 واحد

0.260

1.28%

Waves (WAVES)

ویوز

2.49

۳۴,۶۸۵ تومان

248,470,992

۳,۴۶۵,۳۰۰,۶۹۱,۷۲۷ تومان

37,558,800

۵۲۳,۸۱۳,۸۰۴,۰۷۴ تومان

100,000,000 واحد

0.0826

3.44%

ByteCoin (BCN)

بایت‌کوین

0.000953

۱۳ تومان

175,377,388

۲,۴۴۵,۹۰۰,۷۳۷,۶۲۴ تومان

463,093.69

۶,۴۵۸,۵۳۶,۰۸۲ تومان

184,066,828,814 واحد

0.00

0.00%

NEM (XEM)

ان‌ای‌ام

0.0871

۱,۲۱۴ تومان

785,825,021

۱۰,۹۵۹,۵۰۸,۶۵۵,۸۵۱ تومان

41,196,362

۵۷۴,۵۴۵,۰۶۶,۹۳۷ تومان

8,999,999,999 واحد

-0.00199

-2.23%

Dogecoin (DOGE)

دوج‌کوین

0.00302

۴۲ تومان

362,759,359

۵,۰۵۹,۲۲۳,۴۰۰,۰۸۹ تومان

55,252,324

۷۷۰,۵۷۶,۵۳۱,۹۸۰ تومان

119,600,868,365 واحد

0.0000794

2.70%

Nxt (NXT)

ان‌اکس‌تی

0.0348

۴۸۵ تومان

34,318,169

۴۷۸,۶۱۸,۳۴۷,۷۰۰ تومان

1,332,739

۱۸,۵۸۷,۰۴۹,۴۰۵ تومان

998,999,942 واحد

0.00222

6.83%

Stellar (XLM)

استلار

0.135

۱,۸۷۹ تومان

2,575,606,129

۳۵,۹۲۰,۶۹۰,۸۷۱,۱۵۸ تومان

411,571,294

۵,۷۳۹,۹۷۹,۰۵۷,۲۴۴ تومان

19,267,054,195 واحد

0.00190

1.43%

Bitcoin Gold (BTG)

بیت‌کوین گلد

24.53

۳۴۲,۱۰۸ تومان

440,100,264

۶,۱۳۷,۸۵۸,۳۳۵,۰۶۳ تومان

40,157,410

۵۶۰,۰۵۵,۳۲۴,۲۲۹ تومان

17,513,924 واحد

3.05

14.20%

NEO (NEO)

نئو

12.22

۱۷۰,۴۲۶ تومان

789,032,574

۱۱,۰۰۴,۲۴۲,۷۹۵,۸۰۸ تومان

440,698,795

۶,۱۴۶,۲۰۵,۷۳۷,۶۰۱ تومان

65,000,000 واحد

0.390

3.30%

Litecoin (LTC)

لایت‌کوین

91.20

۱,۲۷۱,۹۲۱ تومان

5,643,620,610

۷۸,۷۰۸,۷۵۴,۸۳۸,۹۷۵ تومان

3,187,608,133

۴۴,۴۵۵,۹۷۶,۸۲۶,۲۷۹ تومان

61,878,126 واحد

0.890

0.99%

IOTA (IOT)

آیوتا

0.578

۸,۰۶۰ تومان

1,158,081,794

۱۶,۱۵۱,۱۸۷,۷۴۶,۳۹۲ تومان

23,407,187

۳۲۶,۴۴۸,۳۳۷,۳۲۳ تومان

2,779,530,283 واحد

0.00

0.00%

Ripple (XRP)

ریپل

0.402

۵,۶۰۹ تومان

16,914,126,409

۲۳۵,۸۹۲,۸۶۳,۹۶۳,۲۶۱ تومان

1,926,262,838

۲۶,۸۶۴,۶۲۴,۶۷۱,۲۷۸ تومان

42,116,677,673 واحد

0.00940

2.39%

DigitalCash (DASH)

دیجیتال‌کش

165.74

۲,۳۱۱,۴۹۳ تومان

1,466,207,462

۲۰,۴۴۸,۴۶۲,۳۶۷,۸۶۷ تومان

416,525,269

۵,۸۰۹,۰۶۹,۶۶۴,۱۷۷ تومان

8,819,333 واحد

3.51

2.16%

ZCash (ZEC)

زی‌کش

74.85

۱,۰۴۳,۸۹۶ تومان

493,413,857

۶,۸۸۱,۳۹۶,۳۵۶,۵۴۷ تومان

389,663,832

۵,۴۳۴,۴۴۶,۶۳۹,۰۵۹ تومان

6,584,356 واحد

0.120

0.16%

Monero (XMR)

مونرو

89.96

۱,۲۵۴,۶۲۷ تومان

1,522,105,868

۲۱,۲۲۸,۰۴۹,۴۸۴,۷۸۳ تومان

87,329,251

۱,۲۱۷,۹۳۷,۳۹۲,۹۴۱ تومان

16,995,126 واحد

-2.55

-2.76%

Ethereum Classic (ETC)

اتریوم کلاسیک

7.39

۱۰۳,۰۶۵ تومان

821,209,112

۱۱,۴۵۲,۹۹۲,۸۸۴,۹۰۳ تومان

586,092,031

۸,۱۷۳,۹۳۲,۵۱۱,۳۲۹ تومان

110,632,325 واحد

0.0400

0.54%

Ethereum (ETH)

اتریوم

256.50

۳,۵۷۷,۲۷۷ تومان

27,180,928,147

۳۷۹,۰۷۸,۸۱۴,۴۰۵,۶۷۱ تومان

11,704,022,428

۱۶۳,۲۳۰,۱۴۸,۷۹۷,۳۶۸ تومان

106,167,815 واحد

5.04

2.00%

Bitcoin Cash (BCH)

بیت‌کوین کش

417.54

۵,۸۲۳,۲۲۲ تومان

7,434,693,533

۱۰۳,۶۸۷,۹۵۳,۳۵۵,۴۴۰ تومان

2,806,421,843

۳۹,۱۳۹,۷۶۲,۲۲۹,۴۶۴ تومان

17,795,250 واحد

5.89

1.43%

Bitcoin (BTC)

بیت‌کوین

7,943.07

۱۱۰,۷۷۸,۰۲۶ تومان

140,753,599,486

۱,۹۶۳,۰۲۰,۰۷۵,۲۳۳,۶۵۵ تومان

25,142,987,086

۳۵۰,۶۵۶,۶۶۹,۴۰۱,۶۳۱ تومان

17,714,512 واحد

18.05

0.23%